WELCOME ENGLISH ITALIANO ROMÂN BULGARSKI
WELCOME
ENGLISH
ITALIANO
ROMÂN
BULGARSKI
GALLERY
   

‘Асоциацията Спорт за всички Сучеава бе създадена през2002 год съгласно Закона за спорта и спортните асоциации 69/2000. Асоциацията Спорт за всички е спортна, неправителствена, неполитическа организация с идеални цели. Тя е организация, която цели да осигури възможност на всички граждани да практикуват спорт. Организацията се управлява от Президент, заместник президент, секретар, 2 сътрудника. Понастоящем президент е г-н Михай Андроховичи. В асоциацията работят 40 доброволци, няма сътрудници на трудови договори. Източни на финансови средства са проекти от обществени фондове на Румънската Федерация Спорт за всички, Отдела за спорт на Сучеава, местни общности и донори в Сучеава, членски внос. Асоциацията участва в проект Коменски на тема Личностно развитие чрез спорт в партньорство с областната администрация в Сучеава. На национално и местно ниво, Асоциацията организира близо 40 проекта в рамките на програмата на Националната Федерация Спорт за всички в Румъния.IRIS 2011 All rights reserved              IRIS has received financing from the EU Fundamental Rights and Citizens Program                                                                                           

Site Map