WELCOME ENGLISH ITALIANO ROMĀN BULGARSKI
WELCOME
ENGLISH
ITALIANO
ROMĀN
BULGARSKI
GALLERY
   

ISCA Копенхаген, Дания, Международна Асоциация за Спорт и Култура е създадена през 1995 год, със седалище в Копенхаген. ISCA обединява спортни, културни и младежки организации от целия свят. ISCA вярва че международни дейности като фестивали, обмени, спортни турнири са незаменими за подпомагане на международно разбирателство и всеки трябва да има шанс да участва. Както е заложено в статута на организацията, целите на ISCA са: Насърчаване на разбирателството на хората в различните държави чрез спорт и културни дейности; Популязиране на спорта като носител на местна, регионална и национална културна идентичност и поставянето му в центъра при международни обмени; Насърчаване на възможно най-голямо участие в спортни и културни дейности между членовете на ISCA. За постигане на тези цели ISCA организира международни обмени, фестивали, семинари, курсове за обучение, конференции, други; дискутира, дефинира и влияе на политиките за спорт и култура; организира или стимулира събития за обикновени членове на организациите в ISCA; насърчава участието на доброволци в организациите спорт за всички; разработване и реализиране на международни програми за насърчаване на неформално лидерство; използване на спортни и културни дейности за социална интеграция на младите хора. ISCA е отворена организация за младежки, спортни и културни организации от целия свят. Днес организацията има повече от 130 членове, предимно неправителствени организации на четири континента и повече от 22 милиона индивидуални членове. Асоциацията е управлявана от изпълнителен комитет от седем члена, които са избираеми и се направлява от териториални и технически комисии. Партньори на ISCA са национални и международни организации, с които има работни взаимоотношения, споразумения за сътрудничество и финансово подпомагане чрез договори за безвъзмездно финансиране. ISCA работи с: UNESCO, UNEP, SANCO, Европейската Фондация Младеж, Европейската Конфедерация Спорт и Здраве и много други.IRIS 2011 All rights reserved              IRIS has received financing from the EU Fundamental Rights and Citizens Program                                                                                           

Site Map