WELCOME ENGLISH ITALIANO ROMĀN BULGARSKI
WELCOME
ENGLISH
ITALIANO
ROMĀN
BULGARSKI
GALLERY
   

Водещият партньор UISP Ciriè Settimo Chivasso принадлежи към Италианския Съюз Спорт за Всички. Организацията е неправителствена, с идеални цели и работи за предоставяне на възможности за спортуване за всички граждани. Спортът е здраве, по-добър живот, средство за възпитание и социални контакти. Спорт за всички е правото на всеки гражданин да спортува и е една от важните политиките свързана с повишаване на качеството на живот на гражданите.

Асоциацията насърчава социално включване чрез спорт като зачита нуждите на хората, независимо от тяхната възраст, умения, увреждания, пол, мотивация за спорт и се бори срещу социалното неравенство и липсата на възможности за всички да спортуват.IRIS 2011 All rights reserved              IRIS has received financing from the EU Fundamental Rights and Citizens Program                                                                                           

Site Map