WELCOME ENGLISH ITALIANO ROMĀN BULGARSKI
WELCOME
ENGLISH
ITALIANO
ROMĀN
BULGARSKI
GALLERY
   

Фондация Кураж от Пловдив, България, е дългогодишен партньор на UISP Settimo Ciriè Chivasso, със редица съвместни проекти през последните години. Фондацията работи с хора от групи в неравностойно положение, дава кураж на сираци и млади хора от семейства в трудно положение, от ромски произход, безработни или с увреждания. Организацията дава шанс на хора от уязвими групи за реализация като им помага да развият нови умения чрез обучение на работното място и работа по международни проекти за спортен и културен обмен.

Фондация Кураж работи по Европейски проекти, чрез които допринася за повишаване знанията на българските граждани по Европейското законодателство, политики и стратегии за развитие на Европейския Съюз, за процеса на Европейската интеграция и свързаните с това права и задължения за обикновените граждани.IRIS 2011 All rights reserved              IRIS has received financing from the EU Fundamental Rights and Citizens Program                                                                                           

Site Map